Serangga-serangga di malam hari

Semua gambar diambil menggunakan iphone 4, menggunakan Applikasi vividhdr. Resolusi telah dikecilkan kerana blog dihantar menggunakan emel iphone.