Al-Fatihah yg mencakup semua urusan (1)

Dari kitab “Madarijussalikin”
Ibnu Qayyim Al-Jawziyah

Al-Fatihah yg mencakup semua urusan

Mengingat kesempurnaan manusia itu hanya tercapai dengan ilmu dan amal yang soleh seperti yang terkandung di Surah Al-Asr, maka Allah bersumpah bahawa setiap orang yang akan rugi, kecuali mereka yang mampu menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan iman dan kekuatan amaliahnya dengan amal soleh, serta menyempurnakan kekuatan yang lainnya dengan nasihat kepada kebenaran dam kesabaran menghadapinya. Yang paling penting ialah iman dan amal, yang tidak dapat berkembang kecuali dengan sabar dan nasihat.

Selayaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya , agar dia dapat mendapatkan tuntutan yang bernilai tinggi dan membebaskan dirinya daripada kerugian. Caranya ialah dengan memahami Al-Quran dan mengeluarkan kandungannya. Kerana dengan cara inilah dapat mengcukupi maslahat seorang hamba di dunia dan di akhirat serta yang dapat menghantar mereka ke jalan yang lurus.

Berkat pertolongan Allah, kami dapat menjabarkan makna Al-Fatihah, menjelaskan pelbagai macam isi yang terkandung di dalam surah ini, berupa berbagai jenis tuntutan, bantahan bagi golongan-golongan yang sesat dan ahli bida’ah, etape orang-orang yang berjalan di jalan Allah, kedudukan orang-orang yang berilmu, perbezaan di antara sarana dan tujuan. Tiada yang dapat mewakili kedudukan surah Al-Fatihah ini. Oleh sebab itu, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, Injil mahupun Zabur, yang menyerupai Al-Fatihah.

Surah Al-Fatihah ini mencakupi pelbagai induk tuntutan yang tinggi. Ia mencakup pengenalan kepada sesembahan yang memiliki tiga nama iaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Tiga asma ini menjadi rujukan Asma’ul Husna dan sifat-sifat yang tinggi yang menjadi asasnya. Al-Fatihah menjelaskan Illahiyah, Rububiyyah dan Rahmah. Iyyaka Na’budu merupakan bangunan di atas Illahiyah, manakala Iyyaka Nasta’in di atas Rububiyyah, dan mengharapkan petunjuk di atas jalan yang lurus merupakan sifat Rahmat. Al-Hamdu mencakup tiga hal iaitu :-
1. Yang terpuji dalam Illahiyah Nya
2. Yang terpuji dalam Rububiyyah Nya
3. Yang terpuji dalam Rahmat Nya.

Surah Al-Fatihah juga mencakup penetapan hari akhirat, pembalasan amal hamba, yang baik dan yang buruk, keesaan Allah dalam hukum, yang berlaku untuk semua makhluk, hikmah Nya yang adil, semua ini terkandung dalam Maliki Yaumiddin.

Surah Al-Fatihah juga mencakup penetapan Nubuwwah, yang dapat dilihat daripada beberapa segi iaitu :

1. Keberadaan Allah sebagai Rabbul ‘Alamin. Dengan kata lain, tidak layak bagi Allah membiarkan hamba-hamba Nya sia-sia terlantar dan tidak mengenalkan apa yang bermanfaat di dunia dan di akhirat mereka serta tidak mengenalkan apa yang memudaratkan mereka di dunia dan di akhirat.

2. Dapat disimpulkan dengan asma Nya “Allah” , ertinya yang Disembah dan Dipertuhankan. Hamba tidak dapat mengenal Tuhannya kecuali dengan lewat para Rasul.

3. Dapat disimpulkan daripada asma Nya “Rahman”. Rahmat Allah mencegah Nya daripada menelantarkan hamba Nya dan tidak memperkenalkan kesempurnaan yang harus mereka cari. Dzat yang diberi asma “Ar-Rahman “, tentu mempunyai tanggung jawab untuk mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Tanggung jawab ini lebih besar daripada tanggung jawab menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan biji bijian. Konsekuensi rahmat untuk menghidupkan hati dan ruh lebih besar daripada konsekuensi menghidupkan badan.

4. Dapat disimpulkan daripada ” Yaumiddin ” , iaitu hari dimana Allah akan memberikan balasan kepada amalan hamba. Dia memberikan pahala kepada mereka yang melakukan kebaikan dan menyiksa mereka atas keburukan dan kedurhakaan. Tentu sahaja Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum ditegakkan hujjah atasnya. Hujjah ini tegak atas para Rasul dan kitab-kitab Nya.

5. Dapat disimpulkan dengan ” Iyyaka Na’budu “. Beribadah kepada Allah tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara diridhai dan dicintai Nya. Beribadah kepada Nya bererti bersyukur, mencintai dan takut kepada Nya secara fitrah dan sejalan dengan akal yang sihat. Cara ibadah tidak dapat diketahui kecuali dengan lewat para rasul dan berdasarkan penjelasan mereka.

6. Dapat disimpulkan dari ” ihdinash-shirathal Mustaqim”. Hidayah adalah keterangan dan bukti, kemudian merupakan taufiq dan ilham. Bukti dan keterangan tidak diakui kecuali yang datang dari para rasul. Jika ada bukti, keterangan serta pengakuan, tentu akan ada hidayah dan taufiq, iman tumbuh di dalam hati, dicintai dan berpengaruh di dalamnya. Hidayah dan taufiq berdiri sendiri, yang tidak dapat diperolehi kecuali dengan keterangan dan bukti. Keduanya mencakup pengakuan kebenaran yang belum kita ketahui, baik secara rinci mahu pun global. Dari sini dapat kita ketahui keterpaksaan hamba untuk memanjatkan permohonan ini jika dia dalam keadaan terdesak, serta menunjukkan kebatilan orang yang berkata ” jika kita sudah mendapat petunjuk, lalu untuk apa kita memohon hidayah ? “.
Kebenaran yang belum kita ketahui jauh lebih banyak dari yang sudah diketahui. Apa yang tidak ingin kita kerjakan kerana menganggapnya remeh atau malas, sebenarnya serupa dengan apa yang kita ingin bahkan lebih banyak. Sementara kita memerlukan hidayah yang sempurna. Siapa yang menganggap semua ini sudah sempurna dalam dirinya, maka permohonan hidayah ini merupakan permohonan yang bersifat peneguhan dan berkesinambungan. Memohon hidayah mencakup semua permohonan segala kebaikan dan keselamatan dari kejahatan.

7. Dengan cara mengetahui apa yang diminta iaitu jalan yang lurus. Tetapi jalan itu tidak dapat disebut jalan kecuali mencakup lima hal iaitu lurus, menghantarkan ke tujuan, dekat, cukup untuk dilalui dan merupakan satu-satunya jalan yang menghantar ke tujuan.
Satu cirinya iaitu lurus, kerana satu garis lurus merupakan jarak yang paling dekat di antara dua titik, sehingga ada jaminan untuk menghantarnya ke tujuan.

8. Dapat disimpulkan dari ” orang-orang yang diberi nikmat ” dan perbezaan mereka ” dari golongan yang mendapat murka ” dan ” golongan yang sesat “.
Ditilik dari pengetahuan dan pengamalannya, maka manusia dapat dibahagi menjadi tiga golongan ini :-
– golongan yang mendapat nikmat
– golongan yang dimurkai
– golongan yang sesat

Hamba ada yang mengetahui kebenaran dan ada yang tidak mengetahuinya. Yang mengetahui kebenaran, ada yang mengamalkannya dan ada yang menentangnya. Inilah macam-macam orang mukallaf.
Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya ialah orang-orang yang mendapat rahmat, dialah orang yang mensucikan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan dialah yang beruntung.
Orang yang mengetahui kebenaran namun mengikuti hawa nafsunya, maka dialah orang yang mendapat murka.
Sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran adalah orang yang sesat.
Orang yang mendapat murka adalah orang yang sesat dari hidayah amal. Orang yang tersesat mendapat murka kerana kesesatannya dari mendapat ilmu yang diketahuinya dan amal yang harus diamalkannya. Masing-masing di antara keduanya adalah sesat dan mendapat murka. Tapi orang yang tidak beramal berdasarkan kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu, jauh lebih layak mendapat murka. Kerana itu orang-orang Yahudi lebih layak mendapat murka.
Sedangkan orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, lebih sesuai disebut orang-orang yang sesat, dan inilah sifat yang layak diberikan kepada orang-orang Nasara berdasarkan firman Allah :-
(yang bermaksud)

” Katakanlah – Wahai Ahli Kitab! Janganlah kalian berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya ( sebelum kedatangan Muhammad ) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan ( manusia ), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. ” ( Al-Ma’idah 77 )

Bahagian yang pertama ayat ini tertuju kepada Yahudi, dan bahagian kedua tertuju kepada Nasara.

Di dalam riwayat At-Tarmizi dan Sahih Ibnu Hibban, dari hadis Ady bin Hatim Radhiyallahuanhu, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda ” Orang-orang Yahudi adalah orang yang mendapat murka, dan orang-orang Nasara adalah orang-orang yang sesat. ”

Bersambung. …

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s